ثبت فرم گارانتی

  • راه اندازی تجهیزات، نصب و خدمات که توسط اشخاصی غیر از نماینده مجاز و مورد تایید شرکت دماکو باشد شرایط گارانتی را نقض می کند.
  • دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز شرکت دماکو تعمیر شوند، شامل گارانتی نمی باشد.
  • هر نوع دستکاری، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام، مشخصات دستگاه یا هر نوع دستکاری یا آسیب برگ ضمانت نامه شرایط گارانتی را نقض می کند.
  • دستگاه های نصب شده در هر فصل کاری نیاز به سرویس دارند . در مناطق جوی نامناسب و دارای غبار محلی زیاد، سرویس های ادواری می بایست در دوره های کوتاه تری انجام گیرد. عدم انجام سرویس دوره ای توسط مصرف کننده شرایط گارانتی را نقض می کند.
  • استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
  • صدمات فیزیکی، آتش سوزی، سیل ، زلزله و … شامل گارانتی نمیباشد.
  • صدمات ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.
  • نصب دستگاه در محل های غیر استاندارد و نامناسب یا آلوده به مواد شیمیایی، اسیدی و … پوشش ضمانت را در بر نخواهد داشت.
  • هزینه ایاب و ذهاب و کارشناسی و حمل و نقل دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.
  • چنانچه دستگاه بیش از شش ماه نصب نشود و در انبار باقی بماند از گارانتی خارج می شود.
  • این ضمانتنامه محدود و غیر قابل انتقال می باشد.
  • مسئولیت حفظ و نگهداری کارت ضمانت صرفا به عهده خریدار می باشد و المثنی صادر نمی گردد.
  • تشخیص گارانتی یا خارج از گارنتی بودن دستگاه به عهده کارشناسان شرکت دماکو خواهد بود.
  • شرکت دماکو هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهای جانی و مالی ممکن به علت استفاده نادرست و غلط و یا عدم توجه به موارد داخل دفترچه راهنما را ندارد.

7 + 1 = ?